Strona Główna / Klient / Formularze

FORMULARZE

Proforma faktura Faktura proforma
Faktura proforma jest dokumentem, który jest dołączony do każdej dostawy towarów kierowanych do krajów spoza UE w zakresie nieodpłatnej wymiany towarów, np. w przypadku wysłania próbki. Prosimy o wypełnienie formularza i dołączenie do każdej przesyłki niedokumentowej poza UE. To nie jest faktura handlowa i nie służy jako podstawa do płatności za towary.
Upoważnienie Wymagane dokumenty do wysyłki celnej
Do wszystkich przesyłek, które będą podlegać odprawie celnej powinno zostać dołączone upoważnienie. Konieczny jest wypis z KRS nie starszy niż 30 dni, zaświadczenie o nadaniu NIP oraz numer EORI. Przy każdej następnej przesyłce potrzebna będzie już tylko faktura do przesyłki i dokładny opis towaru wraz z kodem taryfy celnej.
Deklaracja zgodności (FDA) Deklaracja zgodności (FDA)
Do przesyłek wysyłanych do USA, które obejmują żywność, napoje, witaminy, suplementy żywnościowe lub gumę, powinna zostać załączona deklaracja FDA, wymagana przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków FDA.
Film Deklaracja antiporno
Deklaracja udostępniająca szczegółowe informację na temat każdego filmu importowanego. Używana do identyfikacji materiałów pornograficznych i wywrotowych. Deklaracja ta musi zostać wypełniona dla wszystkich klasycznych filmów, w tym video, płyt, taśm pustych lub filmów, niezależnie od wartości.
Stížnost Formularz reklamacji
Formularz wymagany w procesie reklamacji, prosimy o wypełnienie i wysłanie go do nas wraz z innymi określonymi dokumentami. Proszę pamiętać, że im prędzej zostanie zgłoszone zdarzenie straty, wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami, tym większe prawdopodobieństwo korzystnego rozstrzygnięcia roszczenia przez zakład ubezpieczeń.
WebAdmin