Strona Główna / Klient / Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Dopłaty w przypadku: przesyłek niestandardowych/przesyłek wymagających specyficznych warunków dostawy/doręczeń do odległych bądź trudno dostępnych obszarów

 

Opłata obowiązująca od 1.09.2016

 

Dopłata za trzecią i kolejną paczkę w przesyłce 

8 PLN

Dopłata za obsługę przy pomocy paleciaka / wózka widłowego

od 60 PLN do 120 PLN *

Dopłata za przesyłkę niepiętrowalną

135 PLN

Dopłata za nadgabaryt**

195 PLN

Dopłata za przesłanie listu przewozowego na adres e-mail

8 PLN

Dopłata za zmianę adresu doręczenia

40 PLN

Dopłata za neutralizację adresu

25 PLN

Dopłata za doręczenie do osoby prywatnej***

25 PLN

Dopłata za awizowanie dostawy

25 PLN

Dopłata za doręczenie do odległych obszarów/obszarów o trudnej dostępności

od 45PLN do 320 PLN *

Dopłata za doręczenie na targi lub inne adresy z utrudnionym dostępem

od 40PLN do 240 PLN *

Dopłata za doręczenie po południu (dotyczy Niemiec)

40 PLN

Dopłata za doręczenie w przedziale godzinowym - 120 min  (dotyczy Niemiec)

80 PLN

Dopłata za weryfikację tożsamości odbiorcy

25 PLN

Dopłata za przepakowanie przesyłki

od 40PLN do 160 PLN *

Dopłata za powtórny podjazd po odbiór przesyłki

40 PLN

Dopłata za powtórne doręczenie

15 PLN

Dopłata za oczekiwanie (pierwsze 15 minut w cenie)

45 PLN / 30 minut

Dopłata za potwierdzenie doręczenia (na adres email kolejnego dnia roboczego)

8 PLN

Dopłata za potwierdzenie doręczenia (informacja telefoniczna w dniu doręczenia)

40 PLN

Dopłata GO! AllRisk (dodatkowe ubezpieczenie)

1,5% wartości przesyłki

Dopłata za tranport w kontrolowanej temperaturze

55 PLN

Dopłata za magazynowanie przesyłki w kontrolowanej temperaturze

80 PLN / dzień

Dopłata za transport towarów niebezpiecznych

85 PLN

Dopłata za transport poza UE

90 PLN

Dopłata za reprezentację w Urzędzie Celnym (usługa dostępna w eksporcie/imporcie przesyłek)

150 PLN + 8 PLN / kolejna pozycja

 

 

Opłata za usługę GO! Termin, GO! Weekend  naliczana jest w zależności od destynacji.

Opłata za usługę COD (przesyłka za pobraniem)  naliczana jest w zależności od destynacji.

* w zależności od destynacji           

** Przesyłki ponadgabarytowe – specyfikacja

Za przesyłkę ponadgabarytową uznaje się paczkę, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Długość jednego z boków jest większa niż 130 cm
  2. Waga jednej części przekracza 50 kg
  3. Suma: długość + (2 x szerokość) + (2 x wysokość)  przekracza 360 cm
  4. Całkowita waga przesyłki przekracza 100 kg wagi rzeczywistej lub 200 kg wagi wolumetrycznej 

Maksymalne rozmiary przesyłki nadającej się do transportu:

 

  1. Maksymalna długość: 270 cm
  2. Maksymalna waga: 50 kg
  3. Maksymalna suma następujących wymiarów : długość + (2 x szerokość) + (2 x wysokość)  nie przekracza 500 cm

 

 

Obliczanie wagi wolumetrycznej

krychle

Wymiary w cm = a x b x c / 5000

(1 m3 oznacza wagę 200kg)

*** Adres prywatny

Za adres prywatny uznaje się mieszkanie prywatne bądź siedzibę firmy, która nie ma głównego wejścia.

WebAdmin