Strona Główna / Produkty / Usługi dodatkowe / GO! CŁO

GO! CŁO

 

Wysyłasz przesyłki za granicę, które podlegają odprawie celnej? Nie tylko przetransportujemy Państwa przesyłkę bezpiecznie i niezawodnie, ale na życzenie możemy zapewnić jej także luz. 

 


Z nami to proste: 
A by móc reprezentować Państwa przed urzędem celnym, należy tylko wypełnić pełnomocnictwo na czas nieokreślony i wysłać do nas wraz z zaświadczeniem KRS lub wypisem z ewidencji działalności gospodarczej,, REGON, NIP oraz numerem EORI. 

Formularz pełnomocnictwa znajduje się w zakładce formularze. Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez osobę zarządzającą firmą.

Przy każdej następnej wysyłce potrzebować będziemy faktury za towar z czytelnym podpisem, wagę i ilość sztuk w przesyłce. W razie potrzeby zapewnimy odprawę celną przy przesyłkach importowych.
 
WebAdmin